Finansowanie projektów


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
175 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Finansowanie projektów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ubiegania się o środki zewnętrzne (krajowe i unijne), zarządzania projektami i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnych w pracy zawodowej związanej z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację planowanych projektów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Ramowy program kształcenia skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności m.in. z zakresu podstaw prawnych dotyczących finansowania projektów unijnych, metodologii PCM i zarządzania projektami, analizy ekonomiczno-społecznej projektów, instrumentów inżynierii finansowej, publicznych oraz prywatnych funduszy krajowych, projektów dla administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskiwania środków unijnych i krajowych oraz ich rozliczenia. Posiadają także niezbędne kwalifikacje w zakresie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- pracowników instytucji zajmujących się finansowaniem projektów oraz pozyskiwaniem środków finansowych na ich realizację, 

- pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, organizacji non profit, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych,

- przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów krajowych i unijnych,

- osób zainteresowanych tematyką finansowania projektów.