Zarządzanie infrastrukturą sportową

Cena: 300 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 153 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zarządzanie infrastrukturą sportową


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem kierunku Zarządzanie infrastrukturą sportową jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową oraz podstaw sukcesu komercyjnego obiektów sportowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym poprzez poznanie odpowiednich metod i technik zarządzania; administrowania nieruchomości, zarządzania strategicznego infrastrukturą sportową a także komercjalizacji wybranych obiektów sportowych (w tym m.in.: wielofunkcyjnych stadionów i boisk sportowych, hal widowiskowo-sportowych, pływalni, lodowisk, przystani żeglarskich). Dodatkowo absolwent uzyskuje wiedzę z obszaru aktualnych form prawnych stosowanych w zarządzaniu kompleksami sportowymi w Polsce.

Zadaniem kierunku zarządzanie infrastrukturą sportową jest kształcenie specjalistów potrafiących sprostać wyzwaniom i wymaganiom stawianym przez prężnie rozwijający się sektor sportowy i rekreacyjny, a co za tym idzie dynamiczną rozbudowę obiektów sportowych w Polsce. Studia te: są odpowiedzią na potrzeby rynku oraz właścicieli obiektów sportowych w zakresie wyspecjalizowanych w obszarze zarządzania infrastrukturą sportową specjalistów/ekspertów, dają ponadto możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową i know-how sukcesu komercyjnego obiektów sportowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: zarządzanie, sport i kultura fizyczna, organizacja imprez, marketing); pracowników i pracodawców wykonujących swoje obowiązki w ramach administrowania i zarządzania obiektami sportowymi; osób zajmujących się organizacją masowych imprez sportowych, a także tych, którzy dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę w kierunku zarządzania infrastrukturą sportową.

Pobierz program kierunku