Bezpieczeństwo żywności


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 7% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
223 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Bezpieczeństwo żywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu doskonalenia systemów zarządzania jakością żywności oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji żywności.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia pozwolą na nabycie wiedzy z zakresu znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych oraz krajowych aktów prawnych dotyczących żywności. Uczestnicy kierunku zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz epidemiologii ogólnej i środowiskowej.


Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do pracowników urzędowej kontroli żywności, pracowników żywienia zbiorowego, managerów jakości żywności oraz pracowników instytucji nadzorujących i kontrolujących zakłady wytwarzające środki spożywcze.