Fizjoterapia i medycyna sportowa

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 206 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Fizjoterapia i medycyna sportowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta studiów do pracy z osobami po urazach sportowych oraz z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek usytuowany jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej.

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu osobom zajmującym się medycyną i fizjoterapią zawodowo kompleksowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu rehabilitacji i usprawniania pacjentów uprawiających sport zarówno zawodowo, jak i amatorsko oraz profilaktyki zdrowotnej i przygotowania sportowego zawodnika.

Studia te przygotowują do nauczania profilaktyki prozdrowotnej, różnych aktywności ruchowych oraz prawidłowego planowania, nadzorowania i odpowiedniego wykorzystania środków fizykalnych w procesie fizjoterapii i medycynie sportowej.

Program studiów obejmuje między innymi treści kształcenia z zakresu: anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku sportowego, diagnostyki obrazowej w medycynie sportowej, treningu funkcjonalnego, urazów sportowych, metod specjalnych w fizjoterapii sportowej oraz operacyjnych metod leczenia w traumatologii narządu ruchu, psychologii w rehabilitacji sportowej, żywienia, suplementacji oraz czynników fizykalnych w fizjoterapii sportowej i pourazowej.

Słuchacz w trakcie trwania studiów pozna współczesne formy terapii wykorzystywane podczas leczenia urazów sportowych pełno- i niepełnosprawnych pacjentów, które pozwolą na ich szybkie i precyzyjne usprawnianie; nauczy się jak należy zaopatrywać kontuzje sportowe, rozpoznawać urazy wskazane do leczenia ortopedycznego, a także jak stosować środki pomocnicze w rehabilitacji pourazowej; uzyska informacje o dopingu i suplementacji w sporcie.

Zdobyte kwalifikacje pozwolą na podejmowanie pracy w obszarze fizjoterapii i medycyny sportowej w instytucjach sportowych, klubach fitness oraz prowadzenie działań fizjotreningu w zespołowych i indywidualnych dyscyplinach sportowych. 


Adresaci: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków: fizjoterapia, medycyna oraz wychowanie fizyczne (warunek konieczny); osób pracujących na co dzień ze sportowcami, bądź planującymi rozpocząć taką pracę; osób zawodowo zajmujących się rehabilitacją i usprawnianiem pacjentów uprawiających sport zarówno zawodowo, jak i amatorsko.

Pobierz program kierunku