Akademia startup

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Akademia startup


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności oraz wiedzy w zakresie tworzenia i rozwoju startupu. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i kształtują umiejętności pozwalające na podjęcie pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach oraz na założenie własnego startupu. Dodatkowo po ukończeniu studiów absolwent poszerzy swoje kompetencje w zakresie kreowania innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób zajmujących się procesami biznesowymi w innowacyjnych organizacjach, przyszłych liderów biznesu, osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań zarządczych.

Pobierz program kierunku