Menedżer sprzedaży i obsługi klienta

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Menadżer sprzedaży i obsługi klienta


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępujących technik wsparcia sprzedaży, a także zapoznanie z różnorodnymi aspektami obsługi klienta.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy oraz wykształcenie niezbędnych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania sprzedażą. Uczestnicy kierunku zostaną zapoznani z różnorodnymi technikami i sposobami postępowania z trudnym klientem. Absolwenci będą również przygotowani do profesjonalnej prezentacji produktów i usług oraz poznają współczesne kanały pozyskiwania bazy klientów, która jest podstawą w efektywnej sprzedaży.


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: uczestników chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku menadżera, osób pełniących już funkcje menedżerskie, właścicieli małych firm, osób zainteresowanych sposobami podnoszenia efektywności realizowanych działań.

Pobierz program kierunku