Psychologia reklamy i komunikacji

Cena: 360 zł (czesne)

Dziś 5% taniej - 380 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja zamknięta

< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia reklamy i komunikacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie psychologii reklamy. Dodatkowo słuchacz zdobędzie umiejętności w kwestii wspierania ludzi w kreowaniu pozytywnego myślenia polegającego na w pełni świadomym koncentrowaniu się na pozytywach tego, co otacza człowieka.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Studia podyplomowe na wskazanym kierunku umożliwiają rozwinięcie i pogłębienie wiedzy słuchacza w zakresie mechanizmów psychologicznych wykorzystywanych w reklamie, w tym tworzenia skutecznych strategii i działań marketingowych. Absolwent kierunku poszerzy swoje umiejętności w zakresie komunikacji z otoczeniem danej marki i jej interesariuszami. W ramach programu kierunku przybliżone zostaną również zagadnienia związane z postawami oraz różnorodnymi zachowaniami konsumentów.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób zainteresowanych tematyką psychologii reklamy i komunikacji, pracowników działów marketingu, komunikacji.