Zoopsychologia

Cena: 410 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 480 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zoopsychologia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów na wskazanym kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w dziedzinie psychologii zwierząt, która zajmuje się przede wszystkim badaniem instynktowych oraz zmysłowych reakcji zwierząt, ich mechanizmów i źródeł.Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii zwierząt, w tym biologicznych uwarunkowań zachowania zwierząt, podstaw zaburzeń behawioralnych oraz metod terapeutycznych, mających na celu poprawę stanu zwierzęcia i jego kontaktu z opiekunem.


Adresaci: 

Kierunek skierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: absolwentów kierunków z zakresu weterynarii, zootechniki, zoologii, fizjologii zwierząt, biologii medycznej oraz do osób legitymujących się wykształceniem wyższym, zainteresowanych tematyką psychologii zwierząt.


Pobierz program kierunku