Psychologia zwierząt


Cena:  460 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 490 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
225 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia zwierząt


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest nabycie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie psychologii, behawioryzmu psów, kotów i koni oraz prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na wchodzącym segmencie rynku usług.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Studia na wskazanym kierunku umożliwią słuchaczom przybliżenie między innymi takich zagadnień jak rozumienie anatomiczno-fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań psów, kotów i koni, a także rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych oraz patologicznych zachowań zwierząt. Dodatkowo absolwent kierunku zostanie przygotowany do samodzielnego układania i prowadzenia indywidualnych programów terapii.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: osób zainteresowanych samodzielną pracą lub współpracą z zakładami leczniczymi dla zwierząt, trenerami, treserami zwierząt, branżą zoologiczną.