Prawo dla nieprawników

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 152 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo dla nieprawników


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest nabycie wiedzy prawniczej w połączeniu z sprecyzowanymi umiejętnościami zawodowymi w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów z różnych dziedzin prawa.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Kierunek Prawo dla nieprawników przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia prawniczego, ale ze względu na charakter wykonywanej pracy, stykają się z zagadnieniami prawnymi. Studia te przygotowują słuchaczy do radzenia sobie z problemami prawnymi, z jakimi mogą zetknąć się na co dzień.

Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, karnego, finansowego, podatkowego, unijnego, rzeczowego, spadkowego, rodzinnego, zamówień publicznych i konstytucyjnego. Słuchacze w trakcie studiów zdobędą ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (co najmniej I stopnia), w tym przede wszystkim do:

- właścicieli firm, osób myślących o własnym biznesie, startupów, przedsiębiorców,

- wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,

- dyrektorów działów,

- specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,

- pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,

- menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami,

- ekonomistów i menedżerów HR,

- pozostałych osób, które interesują się prawem i chcą lepiej rozumieć rzeczywistość społeczno-gospodarczą.