Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zarządzanie w ochronie zdrowia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania jednostkami leczniczymi i podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Słuchacze wskazanego kierunku w toku kształcenia zapoznają się szczegółowo z metodami zarządzania finansami jednostek ochrony zdrowia oraz poznają podstawy organizacji ochrony zdrowia. Absolwenci studiów zostaną także zapoznani z prawnymi i ekonomicznymi zasadami funkcjonowania ochrony zdrowia w kraju. Uczestnicy kierunku nabędą również umiejętności menedżerskie, a także umiejętności zarządzania jakością w systemie opieki zdrowotnej obywateli.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, osób, które zamierzają pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w służbie zdrowia, osób zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych, w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.


| Pobierz program kierunku