Employer branding

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Employer branding


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do efektywnego oraz profesjonalnego zarządzania marką pracodawcy.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Uczestnicy studiów na wskazanym kierunku zapoznają się z technikami budowania i zarządzania marką oraz kreowania wizerunku pracodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru biznesu, marketingu oraz HR.

Program kierunku przewiduje nabycie i podniesienie przez słuchaczy kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania wizerunkiem, profesjonalnych praktyk biznesowych, koordynowania kampaniami i procesami rekrutacyjnymi, a także sposobów efektywnego wykorzystania narzędzi internetowych i mobilnych.


Adresaci: 

Kierunek skierowany jest do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: kadry HR i rekrutacji, specjalistów PR, przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, osób zainteresowanych tematyką employer brandingu.

Pobierz program kierunku