Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 210 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w obszarach budowania i funkcjonowania relacji interpersonalnych, działań profilaktycznych oraz prozdrowotnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę w zakresie problematyki relacji interpersonalnych, właściwych podstaw i więzi interpersonalnych zarówno w rodzinie, szkole, jak i w miejscach pracy. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi zdrowia, w szczególności w obszarze uzależnień i działań profilaktycznych. Dodatkowo ukończenie ww. kierunku pozwoli słuchaczom na podejmowanie skutecznych działań prozdrowotnych.


Adresaci:

Studia skierowane są do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: uczestników chcących doskonalić swoje kompetencje w zakresie relacji interpersonalnych oraz profilaktyki uzależnień, pedagogów, pracowników służby zdrowia, wychowawców, nauczycieli.

Pobierz program kierunku