Analityk biznesowy


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
219 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Analityk biznesowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę przygotowującą do pełnienia funkcji analityka biznesowego oraz wypracowanie praktycznych umiejętności przydatnych podczas wykonywania zadań z zakresu analizy biznesowej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci kierunku poznają warsztat pracy i zostaną przygotowani do pełnienia roli analityka biznesowego.

Program studiów kładzie nacisk na dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz wykorzystywanie umiejętności praktycznych z zakresu analizy biznesowej w miejscu zatrudnienia.

Kwalifikacje analityczne są przydatne w przypadku zatrudnienia m.in. w sektorach: finansowym, informatycznym, biznesowym. 


Adresaci: 

Studia adresowane są do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie w tym w szczególności do osób zajmujących się analizowaniem i przygotowywaniem danych i raportów, pracowników sektora finansowego, administratorów serwerów oraz baz danych.