Certyfikacja i audyt energetyczny budynków


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
215 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Certyfikacja i audyt energetyczny budynków


Rodzaj studiów: Studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem audytów i ocen energetycznych oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Ukończenie kierunku umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej metod oceny energetycznej i projektowania budynków z uwzględnieniem efektywności energetycznej. 

Program studiów podyplomowych na tym kierunku jest zgodny z zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych. 


Adresaci: 

Słuchaczami mogą być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku lub dyplom ukończenia studiów wyższych inżynierskich na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, energetyka.