Certyfikacja i audyt energetyczny budynków

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Certyfikacja i audyt energetyczny budynków


Rodzaj studiów: Studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych poprzez przekazanie wiedzy z zakresu certyfikacji energetycznej oraz audytu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200) ukończenie studiów pozwala się ubiegać o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Świadectwo energetyczne budynku od kwietnia 2023 roku będzie obowiązkowe dla wszystkich budynków, nawet tych starszych. Taki przepis wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2206). Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ukończenie z wynikiem pozytywnym rocznych studiów podyplomowych na ww. kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Program studiów podyplomowych zgodny jest z zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Uwzględnia on zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.


Adresaci: 

Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), w tym przede wszystkim do:

- inżynierów budownictwa chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,

- pracowników administracji państwowej lub samorządowej zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, ich eksploatacją, a także planowaniem w budownictwie,

- pracowników spółdzielni mieszkaniowych, agencji nieruchomości i pracowników firm budowlanych zainteresowanych tematyką dotyczącą charakterystyki energetycznej i wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

- rzeczoznawców majątkowych,

- zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,

- pozostałych osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz wykonywania audytów energetycznych.