Architektura wnętrz


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
215 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Architektura wnętrz


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest dostarczenie wiedzy z zakresu aranżacji wnętrz oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu. Zadaniem studiów jest rozwijanie wrażliwości twórczej oraz pozyskiwanie wiedzy i umiejętności z zakresu kształtu, barwy oraz faktury, które tworzą kompozycję wnętrza architektonicznego w zakresie rozwiązań plastycznych, technicznych, estetycznych i formalnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Studia mają za zadanie przygotowanie projektantów wnętrz posiadających odpowiednią wiedzę potrzebną do profesjonalnego projektowania oraz aranżacji wnętrz każdego typu. Poruszana tematyka ma na celu poszerzenie działań twórczych absolwentów z zakresu architektury, wzornictwa czy sztuki. Omawiana problematyka ukazuje słuchaczom aktualne trendy związane z projektowaniem oraz przygotowuje do pracy twórczej. 

Słuchacze będą potrafili podjąć określone wyzwanie projektowe; przeprowadzić projekt od koncepcji aż do projektu wstępnego; opracować projekt realizacyjny wraz z dokumentacją techniczną; nadzorować poszczególne etapy realizacji projektu; korzystać z innowacyjnych rozwiązań technologicznych
i nowoczesnych materiałów.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób zainteresowanych trendami dotyczącymi wzornictwa, architektury oraz szeroko pojętego projektowania.