Budownictwo

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Budownictwo


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest zaznajomienie słuchacza z zagadnieniami związanymi z obszarem budownictwa. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności między innymi z zakresu prawa budowlanego oraz podstaw budownictwa, jak również porusza zagadnienia dotyczące sporządzania dokumentacji czy kosztorysów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności niezbędne do sporządzenia poprawnej dokumentacji przetargowej, technicznej oraz budowlanej. Ukończenie studiów podyplomowych gwarantuje słuchaczowi zdobycie wiedzy z zakresu materiałów oraz technologii budowlanych, oraz wymagań prawnych, które muszą być respektowane podczas prac budowlanych. Słuchacze zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do organizowania oraz nadzoru robót i konstrukcji budowlanych. Ponadto zostaną zaznajomieni z nowoczesną technologią, jak również poznają zasady BHP, które muszą być bezwzględnie przestrzegane w obszarze budownictwa.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z budownictwem.

Pobierz program kierunku