Seksuologia kliniczna

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 194 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Seksuologia kliniczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania zaburzeń seksualnych oraz poznanie metod skutecznego ich leczenia. Słuchacz zdobędzie także wiedzę na temat podstawowych praw seksualnych człowieka.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu norm w zachowaniach seksualnych, psychofizjologii seksualności człowieka, biologicznych podstaw seksualności człowieka. Dodatkowo absolwent nabędzie umiejętność samodzielnej rozmowy na tematy związane z seksualnością człowieka, która będzie pozbawiona ocen i osądów w rozumieniu indywidualności pacjentów.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do psychologów, lekarzy oraz osób, których zawód wymaga kompleksowej wiedzy z dziedziny seksuologii.

Pobierz program kierunku