Ekonomia


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 13% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
214 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Ekonomia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim, podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach rynkowych oraz analizowania i rozumienia danych ekonomicznych w skali mikro i makro.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności badania procesu gospodarczego. Dodatkowo słuchacz zdobędzie wiedzę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent będzie potrafił opracowywać projekty oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w obszarze ekonomii i procesów z nią związanych.