Ekonomia

Cena: 400 zł (czesne)

Dziś 9% taniej - 440 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 214 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ekonomia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania na wspólnym rynku europejskim, podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach rynkowych oraz analizowania i rozumienia danych ekonomicznych w skali mikro i makro.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Absolwenci kierunku zdobędą umiejętności badania procesu gospodarczego. Dodatkowo słuchacz zdobędzie wiedzę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent będzie potrafił opracowywać projekty oraz podejmować racjonalne decyzje związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy w obszarze ekonomii i procesów z nią związanych.