Ekonomia społeczna

Cena: 280 zł (czesne)

Dziś 9% taniej - 310 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 202 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ekonomia społeczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu ekonomii społecznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności organizacyjnych oraz kierowania zespołem. Dodatkowo słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także prowadzenia oraz animowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród instytucji publicznych i niepublicznych. Ponadto studia umożliwiają uzyskanie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy, w tym funduszy unijnych w ramach POKL.


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do: pracowników administracji publicznej, instytucji rynku pracy, osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.

Pobierz program kierunku