MBA HR

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 1390 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA HR


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów podyplomowych na kierunku MBA HR jest podniesienie umiejętności zawodowych w zakresie zarządzania oraz przywództwa kierownictwa i dyrekcji działów HR.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ma na celu przygotowanie, na najwyższym poziomie kwalifikacji, kadry menegerskiej posiadającej szerokie spektrum narzędzi zarządczych do efektywnego kreowania strategii personalnych oraz rozwojowych w jednostce organizacyjnej. Dodatkowo absolwent zostanie zaznajomiony z szeroką gamą kompetencji zarządczych takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, podejmowanie decyzji, skutecznej negocjacji, komunikacji jak i efektywnej współpracy.  Ponadto słuchacz pozna wszelkie aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.


Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób pełniących najwyższe stanowiska organizacyjne w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, a także w charakterze doradczym dla jednostki organizacyjnej.

Pobierz program kierunku