MBA finanse

Cena: 950 zł (czesne)

Dziś 13% taniej - 1100 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA Finanse


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów podyplomowych na kierunku MBA Finanse jest przekazanie absolwentowi aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych sprofilowanych na zarządzanie firmą oraz jej finansami we współczesnych, dynamicznie rozwijających się jednostkach organizacyjnych. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek umożliwia słuchaczom zapoznanie się ze zbiorem warunków gospodarczych, społecznych, kulturowych jak i politycznych związanych z gospodarką zarówno globalną jak i lokalną, w których funkcjonuje organizacja wraz z managerem. Ponadto program kierunku skupiony jest na dostarczeniu słuchaczom szerokiej gamy kompetencji zarządczych takich jak analiza i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, podejmowanie decyzji, skutecznej negocjacji, komunikacji jak i efektywnej współpracy. Dodatkowo absolwent zapozna się z kompleksowymi zagadnieniami finansów przedsiębiorstw, dzięki czemu pozna kompetencje menagera w kontekście tworzenia strategii podnoszącej wartość przedsiębiorstwa oraz efektywnej komunikacji z inwestorami i kredytodawcami. 


Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do osób pełniących najwyższe stanowiska organizacyjne w zakresie strategicznego zarządzania jednostką organizacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru finansowego.

Pobierz program kierunku