MBA dla kadry medycznej

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 13% taniej - 1370 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA dla kadry medycznej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów:
 uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem dynamicznych zmian zachodzących w systemie ochrony zdrowia.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Opracowany przez specjalistyczną kadrę program kierunku ma za zadanie uzupełnić wiedzę i umiejętności praktyczne słuchaczy o najbardziej aktualne zagadnienia z dziedziny zarządzania. Absolwent uzyska interdyscyplinarne kompetencje w zakresie analizy i metod sprawnego rozwiązywania problemów w firmie, negocjowania i komunikacji interpersonalnej, a także panujących warunków gospodarczych, kulturowych i społecznych.

W szerokim zakresie poruszanych w toku studiów tematów znajdują się zagadnienia m.in. z:

- polityki zdrowotnej i regulacji prawnych określających działanie systemu ochrony zdrowia,

- najnowszych technologii medycznych,

- finansów i budżetowania w sektorze zdrowia,

- negocjowania, komunikacji i coachingu,

- marketingu.


Adresaci: 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: kadry kierowniczej z branży opieki zdrowotnej, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia i innych instytucji związanych z ochroną zdrowotną, przedstawicieli rządowych, pracowników administracyjnych, odpowiedzialnych za politykę zdrowotną.

Pobierz program kierunku