MBA dla inżynierów

Cena: 1060 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA dla inżynierów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów:
 uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, będącej podstawą do doskonalenia umiejętności menedżerskich z zakresu analizy, podejmowania decyzji, ustalania strategii rozwojowych firm oraz sprawnego komunikowania się i negocjacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Inżynierów umożliwia słuchaczom zapoznanie z modelami zarządzania biznesem oraz ogólnymi warunkami, w jakich funkcjonują menedżer wraz z jego przedsiębiorstwem. Program studiów kładzie nacisk na poszerzenie umiejętności menedżerskich i przywódczych, oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności w miejscu zatrudnienia. Najważniejszymi założeniami kierunku jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy menedżerów oraz kompetencji do stosowania nowych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania. Słuchacze są przygotowani do przeprowadzania analizy i znają metody rozwiązywania problemów korporacji. Absolwenci kierunku zyskują możliwość szybkiego awansu zawodowego dzięki podwyższonym kwalifikacjom w zakresie zdolności przywódczych.


Adresaci: 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, z tytułem inżynierskim, w tym w szczególności do menedżerów aspirujących do awansów na wyższych stanowiskach kierowniczych. Ponadto kierunek jest adresowany do osób posiadających wykształcenie wyższe pełniących funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania organizacją, z uwzględnieniem umiejętności miękkich.

Pobierz program kierunku