International MBA

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 1390 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: International MBA


Rodzaj studiów: Studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest przekazanie wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo słuchacz pogłębi swoją wiedzę w zakresie budowania konkurencyjności międzynarodowej oraz interpretacji zjawisk ekonomicznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwent kierunku zdobędzie oraz poszerzy swoje umiejętności związane z zarządzaniem zespołem, projektem oraz własnymi zasobami. Dodatkowo słuchacz pozna metody nawiązywania i budowania sieci powiązań między różnymi branżami.


Adresaci: 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym oraz dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które planują karierę za granicą.

Pobierz program kierunku