MBA zarządzanie

Cena: 1070 zł (czesne)

Dziś 12% taniej - 1220 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 236 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA zarządzanie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów : e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie i rozwój wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów podyplomowych MBA pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, a także skutecznego negocjowania i rozwiązywania konfliktów. Absolwenci studiów są przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem w spójny strategicznie sposób. Po ukończonym kierunku słuchacze mają możliwość szybszego awansu zawodowego dzięki podwyższonym kwalifikacjom w zakresie zdolności przywódczych. Program studiów kładzie nacisk na problematykę ważną i aktualną dla polskich przedsiębiorstw. 

Studia podyplomowe umożliwiają słuchaczom zapoznanie z ogólnymi modelami zarządzania biznesem oraz warunkami, w których funkcjonuje menedżer. 


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: uczestników chcących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznego zarządzania.

Pobierz program kierunku