MBA energetyka

Cena: 1060 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA Energetyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie absolwentów do rozwinięcia wysokich kompetencji zarządczych, które niezbędne są do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze energetycznym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kierunku pozwoli słuchaczowi na uzyskanie wiedzy z zakresu pozyskiwania finansowania zarówno ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Studia pozwolą absolwentom na zapoznanie się ogólnymi warunkami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi, które związane są z gospodarką globalną i regionalną, w których funkcjonuje menedżer oraz firma. Słuchacz uzyskuje specjalistyczną wiedzę w obszarze eksploatacji, obróbki i pozyskaniu paliw kopalnianych, a także produkcji i dostaw pozyskanej energii. Program kierunku pozwala na przyswojenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania oraz pozyskiwania z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, metali szlachetnych i paliw kopalnych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu eksploatacji złóż, a także wymogów prawnych i standardów międzynarodowych, które zapewniają jakość wydobycia i transportu w warunkach kontrolowanych.


Adresaci:  

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób zajmujących stanowiska kierownicze, kadry menedżerskiej, inżynierów, znawców branży energetycznej.

Pobierz program kierunku