MBA w ochronie zdrowia

Cena: 840 zł (czesne)

Dziś 12% taniej - 960 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA w ochronie zdrowia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Studia pozwalają na nabycie oraz rozwój wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, doskonalenie umiejętności menedżerskich niezbędnych do zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia.


Ukończenie studiów MBA w Ochronie Zdrowia jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia umożliwia słuchaczom zapoznanie z modelami zarządzania ochroną służby zdrowia. Słuchacze nabywają kompetencje do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami. Absolwenci po ukończeniu kierunku posiadają wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, promocji zdrowia oraz umiejętności z zakresu zarządzania personelem i specyfiki branży ochrony zdrowia.


Adresaci: 

Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie w tym w szczególności do uczestników, których ścieżka zawodowa związana jest z ochroną zdrowia lub absolwentów studiów wyższych planujących podjąć stanowisko kierownicze w ww. obszarze.

Pobierz program kierunku