MBA dla prawników

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 1400 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 215 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA dla prawników 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, będącej podstawą do doskonalenia umiejętności menedżerskich z zakresu analizy, podejmowania decyzji, ustalania strategii rozwojowych firm oraz sprawnego komunikowania się i negocjacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program studiów podyplomowych MBA dla prawników umożliwia słuchaczom zapoznanie z ogólnymi modelami zarządzania biznesem oraz warunkami, w których funkcjonuje menedżer. Absolwenci kierunku uzyskują umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, marketingu, komunikacji oraz finansów. Po ukończonym kierunku słuchacze mają możliwość szybszego awansu zawodowego dzięki uzyskanej wiedzy w zakresie zdolności przywódczych.

Program studiów skoncentrowany jest na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności menedżerskich w miejscu pracy.


Adresaci:

Studia adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze w tym w szczególności do: osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje o praktyczne umiejętności menedżerskie wynikające z najnowszych trendów rynkowych.


Pobierz program kierunku