Executive MBA

Cena: 960 zł (czesne)

Dziś 12% taniej - 1100 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Executive MBA


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów na kierunku Executive Master of Business Administration EMBA jest rozwój wiedzy i umiejętności z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, oraz przygotowanie do pracy menedżerskiej na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kierunku umożliwia rozwój kompetencji menedżerskich na poziomie eksperckim, dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Absolwenci znają zasady nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, negocjacji oraz są przygotowani do prowadzenia analizy organizacji, w celu jak najlepszego wykorzystania. Uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość zapoznania się z procesami zachodzącymi w organizacjach i ich otoczeniu oraz nabywają umiejętności z zakresu współdziałania z otoczeniem i inicjowania zmian w przedsiębiorstwie w dobie zmieniającej się gospodarki.


Adresaci:

Studia są adresowane do wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie w tym w szczególności do: kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze.

Pobierz program kierunku