MBA nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 1390 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 175 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku jest wyposażenie uczestników w specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu analizy i koordynacji procesów logistycznych i sposobów funkcjonowania oraz zarządzania łańcuchami dostaw.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę i zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem sprawnego koordynowania systemem logistycznym i dystrybucyjnym. Uczestnicy zapoznają się z szerokim spektrum zagadnień z takich dziedzin jak ekonomia, marketing czy strategie komunikacyjne i negocjacyjne.

Program kierunku został stworzony z myślą o przygotowaniu kadry zarządzającej, wyspecjalizowanej w zakresie nowoczesnej logistyki, ale również mającej wysoką wiedzę dotyczącą panujących warunków gospodarczych, kulturowych, społecznych i politycznych.


Adresaci: 

Kierunek skierowany jest do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: kadry zarządzającej zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i instytucjach sektora publicznego branży logistycznej, a także dla pracowników administracyjnych posiadających wykształcenie wyższe.

Pobierz program kierunku