MBA IT

Cena: 1180 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 1400 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MBA IT


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii, wprowadzania technologii oraz rozwiązywania problemów biznesowych w oparciu o branżę IT.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu MBA IT uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające wzmocnienie swojej konkurencyjności na rynku pracy oraz poszerzenie własnych kompetencji.

Program kierunku odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu rynku i jest skupiony na efektywnym nauczaniu w obszarze MBA IT. Ukończenie kierunku pozwala na nabycie i uzupełnienie wykształcenia w zakresie myślenia strategicznego, nowoczesnych technologii, finansów przedsiębiorstwa, zarządzania projektami ekonomii menedżerskiej oraz technologii cyfrowych w ramach branży IT.


Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych w tym w szczególności do: osób pełniących kierownicze oraz menedżerskie w zakresie IT, chcących podnieść swoje umiejętności w zarządzaniu obszarami IT.

Pobierz program kierunku