Master of Business Administration (MBA)

Cena: 1100 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
9.3
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Master of Business Administration (MBA)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, niezbędnej w osiągnięciu sukcesu; kształcenie efektywnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz liderów.


Ukończenie studiów MBA jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku: 

Studia MBA są powszechnie najbardziej cenioną i uznawaną za najwyższą formą kształcenia menedżerów. Utożsamiane są z bardzo szeroką wiedzą biznesową zapewniającą organizacjom pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów i poprawie ich wyników ekonomicznych oraz społecznych.  Stanowią często niezbędny szczebel w karierze zawodowej. 

Master of Business Administration to interdyscyplinarny kierunek integrujący wiedzę, umiejętności i kompetencje z wielu dziedzin takich jak zarządzanie, marketing, finanse, prawo, rachunkowość, psychologia, a także etyka. Ukończenie MBA daje nieograniczone możliwości rozwoju, poszerzenia ścieżki kariery oraz wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Program studiów Master of Business Administration przygotowany jest z myślą o osobach, które zajmują bądź będą zajmować kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach; dostosowany jest do potrzeb współczesnych studentów; umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z dynamicznie rozwijająca i zmieniającą się gospodarką. Obejmuje zagadnienia z zakresu: 

- globalnego biznesu i polityki gospodarczej;

- zachowań w organizacji;

- przywództwa i coachingu;

- finansów;

- rachunkowości finansowej i zarządczej;

- zarządzania (w tym: zarządzania kapitałem ludzkim, relacjami z interesariuszami, operacyjnego, projektami, strategicznego oraz zmianą);

- marketingu;

- psychologii biznesu;

- mentoringu;

- CSR, etyki, negocjacji, mediacji i komunikacji w biznesie.

Studia MBA zapewnia absolwentom możliwość pewnego poruszania się poza własnym obszarem specjalizacji i elastyczność w działaniu. Przygotowuje do pracy menedżerskiej oraz do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.


Adresaci:

Studia MBA adresowane są przede wszystkim do: osób pełniących bądź też aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk; właścicieli firm, osób zarządzających średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, menedżerów, konsultantów oraz doradców biznesu.


| Pobierz program kierunku