Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 230 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wypracowanie umiejętności skutecznej komunikacji oraz kompetentnego kształtowania własnego wizerunku, a także wizerunku organizacji i osób.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Uczestnicy kierunku zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą posługiwania się narzędziami komunikacyjnymi niezbędnymi do pracy z firmami i osobami przy kształtowaniu skutecznej komunikacji oraz budowaniu wizerunku. Zdobyta wiedza stanowi element kompetencji społecznych i psychologicznych związanych ze skutecznym komunikowaniem się oraz korzystnym prezentowaniem własnej osoby, organizacji/instytucji i jej współpracowników. 


Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu:

- kreowanie wizerunku firm i osób, 

- skuteczną komunikację interpersonalną, 

- korzystne prezentowanie firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.


Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: kreowania wizerunku organizacji/instytucji oraz osoby; roli mediów w kreowaniu wizerunku, aspektów prawnych w ujęciu ochrony własności intelektualnej i kreacji wizerunku; marketingu; PR; komunikacji interpersonalnej i niewerbalnej, a także technik i zasad z nią związanych. 


Adresaci: 

Studia adresowane są do:

- osób zajmujących się bądź zamierzających się zajmować public relations i szerzej rozumianą komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach/instytucjach i urzędach administracji publicznej;

- pracowników HR, marketingu i promocji; 

-  osób chcących świadczyć pomoc w zakresie doradztwa wizerunkowego oraz nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami występującymi publicznie;

- osób chcących budować swój wizerunek w świecie biznesu, polityki, sztuki czy mediów;

- dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych;

- osób prowadzących własne firmy chcących zadbać o wizerunek swojego przedsiębiorstwa.

Pobierz program kierunku