Trener biznesu, coach i specjalista ds. szkoleń

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Trener biznesu, coach i specjalista ds. szkoleń


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli specjalisty ds. szkoleń w szerokim rozumieniu tej funkcji trenera biznesu oraz coacha. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek Trener, coach i specjalista ds. szkoleń łączy w sobie różne specjalności zróżnicowane pod względem zakresu wykonywanych zadań na konkretnych stanowiskach pracy oraz szczegółowych zestawów wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich realizacji.

Specjalista do spraw szkoleń (kod zawodu: 242403) funkcjonuje w strukturze stanowisk niemal wszystkich dużych firm i instytucji niezależnie od profilu ich działalności; odpowiada za realizację przyjętej w danej organizacji polityki szkoleniowej poprzez planowanie, organizowanie, monitorowanie i rozliczanie szkoleń, ocenę ich efektywności oraz monitorowanie potrzeb szkoleniowych. Współpracuje w tym celu z firmami szkoleniowymi i innymi organizacjami zajmującymi się organizacją kursów i szkoleń.

Przedsiębiorstwa oraz firmy szkoleniowe poszukują także kompetentnych coachów (kod zawodu: 235920) tj. specjalistów oferujących usługi coachingowe oraz trenerów biznesu potrafiących przygotować oraz przeprowadzić profesjonalne projekty szkoleniowe poprzez przekazywanie wiedzy, kształtowanie pożądanych postaw i wzorców postępowania uczestników szkoleń oraz warsztatów. 

Program kierunku obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: procesu uczenia się i nabywania kompetencji; planowania, przygotowania i organizacji szkoleń; rozwoju osobistego; ewaluacji i oceny szkoleń; metod i psychospołecznych aspektów pracy oraz prowadzenia biznesu szkoleniowego. 


Adresaci: 

Studia adresowane są do:

- osób zainteresowanych pracą w charakterze trenerów biznesu (wewnętrznych oraz zewnętrznych);

- osób chcących profesjonalnie zajmować się prowadzeniem szkoleń, wykładów, wystąpień publicznych, konferencji;

- dyrektorów, menedżerów i pozostałych pracowników działów HR;

- liderów organizacji/partnerów biznesowych;

- menedżerów ds. szkoleń i rozwoju;

- właścicieli i pracowników firm/agencji szkoleniowych;

- coachów biznesowych;

- Headhunterów;

- kierowników zespołów i projektów;

- nauczycieli zajmujących się kształceniem;

- osób chcących rozpocząć własną działalność w zakresie szkoleń i rozwoju.

Pobierz program kierunku