Psychogeriatria

Cena: 380 zł (czesne)

Dziś 15% taniej - 450 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 153 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychogeriatria


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób w wieku podeszłym. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Psychogeriatria ma charakter interdyscyplinarny. Korzysta z doświadczeń wielu nauk, między innymi medycyny, psychologii, pedagogiki, biologii, socjologii oraz nauk społecznych pozwalających na analizę procesu starzenia się w każdym jego aspekcie; pozwala na planowanie i prowadzenie całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w wieku podeszłym, ich rodzin i opiekunów.

Treści dydaktyczne kształcenia umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z psychicznymi i biologicznymi procesami towarzyszącymi starzeniu się oraz typowymi problemami zdrowotnymi, psychologicznymi oraz społecznymi osób starszych.

Absolwent kierunku posiada:

- wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą;

- wiedzę dotyczącą procesów starzenia i chorób wieku podeszłego;

- wiedzę dotyczącą różnych form pomocy psychologicznej (w tym dostępnej pomocy instytucjonalnej);

- umiejętność szybkiego diagnozowania dyskomfortu psychicznego i fizycznego seniorów;

- umiejętność zapobiegania, łagodzenia i kompensowania dysfunkcji psychicznych, społecznych i fizycznych ludzi w okresie późnej dorosłości;

- wiedzę i umiejętności z zakresu terapii i rehabilitacji psychogeriatrycznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, rehabilitacji oraz administracji publicznej. Kierunek skierowany jest także do pracowników socjalnych placówek opiekuńczo-leczniczych, pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.

Pobierz program kierunku