Psychosomatyka i somatopsychologia

Cena: 560 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 196 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychosomatyka i somatopsychologia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii oraz wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do pracy z pacjentami z problemami psychosomatycznymi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Psychosomatyka zajmuje się wpływem czynników psychologicznych na organizm człowieka.

Studia te mają charakter interdyscyplinarny - łączą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, które uwzględnia wzajemny wpływ i zależności między psychiką a ciałem, składające się na biopsychospołeczny dobrostan człowieka.

Program kierunku obejmuje: podstawy teoretyczne, empiryczne i etyczne psychosomatyki; podstawowe metody terapeutyczne stosowane w zaburzeniach psychosomatycznych; zagadnienia diagnostyczne i interwencyjne dotyczące określonych problemów związanych z funkcjonowaniem zdrowotnym oraz kompetencje osobiste.

Słuchacze zostają ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą istnienia nie tylko relacji psychosomatycznych, ale również somatopsychicznych. Somatopsychologia bada wpływ chorobowych zmian na odczuwane emocje i reakcje psychiczne człowieka chorego. Zależności somatopsychiczne są bardzo istotne, jednak bywają często pomijane w diagnozie psychologicznej pacjenta, skutkiem czego jest często błędne postępowanie terapeutyczne.

Absolwent kierunku potrafi rozpoznać i różnicować zaburzenia psychiczne względem aspektów somatycznych i psychicznych oraz rozumie ich wzajemne korelacje.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- psychologów pragnących poszerzyć zakres swoich profesjonalnych kompetencji;

- pracowników służby zdrowia, między innymi dla lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, czy innych specjalistów pragnących wzbogacić swój warsztat terapeutyczny o sprawdzone i efektywne metody pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii.


Pobierz program kierunku