Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 319 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju, terapii behawioralnej oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do rozpoznania zaburzenia, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej (wraz z elementami terapii behawioralnej) i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.


Czas trwania: 226 godzin + 60 godzin praktyk (łącznie 286 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia terapeuty SI oraz terapeuty behawioralnego do pracy w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji. Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet.

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Obecnie dokonując zapisu i opłacając powyższy kierunek, każdy z absolwentów uzyska bezpłatnie członkostwo KSTIS (certyfikat), co pozwoli na zdobycie znaczącej przewagi na rynku pracy.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów oraz nauczycieli wspomagających, przedszkolnych i wczesnoszkolnych.


Zatrudnienie:

Terapeuci SI oraz terapeuci behawioralni mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów podyplomowych na specjalności Integracja sensoryczna pozwolą absolwentom otworzyć i prowadzić własną działalność w tym zakresie. 


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl 

Pobierz program kierunku