Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 172 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie osób o wykształceniu humanistycznym do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego, drugiego czy odziedziczonego.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku:

Studia na kierunku Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego mają charakter kwalifikacyjny.

Program studiów umożliwi słuchaczom nabycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela języka polskiego jako obcego/drugiego czy odziedziczonego. Obejmuje on przedmioty, które pozwolą przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1–C2).


Zatrudnienie:

Absolwenci tego kierunku mają możliwości zatrudnienia:

- w szkołach polskich w kraju i za granicą na wszystkich etapach edukacyjnych;

- w ośrodkach dla uchodźców oraz polskich placówkach oświatowych, w których uczą się dzieci cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju;

- w polonijnych placówkach kultury;

- w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.

Absolwent będzie także odpowiednio przygotowany do założenia własnej działalności edukacyjnej.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- absolwentów polonistyki oraz wydziałów humanistycznych zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego;

- nauczycieli języka polskiego i języków obcych, prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym;

- nauczycieli wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) posiadających uprawnienia pedagogiczne.


*** Słuchaczami mogą być także cudzoziemcy z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. ***


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku