Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu)

Cena: 290 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 191 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów klasy II w dowolnej dyscyplinie sportu; przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych z zakresu trenera II klasy.


Czas trwania studiów: 2 semestry (w tym 30 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Kierunek umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dzięki którym uczestnicy kierunku przygotowani są do profesjonalnego wykonywania zawodu trenera. Zawód ten wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością za wyniki sportowe, ale także za zdrowie zawodnika.

Program studiów obejmuje między innymi treści kształcenia z zakresu: prawa w sporcie, teorii i metodyki sportu, fizjologii sportu, biochemii i biomechaniki sportu, pedagogiki sportu, psychologii sportu, odnowy biologicznej i żywienia, zarządzania i marketingu, pierwszej pomocy oraz zajęć specjalistycznych w danej dyscyplinie sportu.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- absolwentów szkół wyższych posiadających stopień instruktora w danym sporcie, przez okres co najmniej jednego roku,

- absolwentów szkół wyższych w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich.

Kandydat na studia trenera klasy II musi posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o właściwym stanie zdrowia, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!

Pobierz program kierunku