Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem

Cena: 400 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 186 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu ubezpieczeń.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem obejmuje aspekty ekonomiczne, prawne oraz społeczne organizacji i funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego.

Zadaniem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej; ukazanie ubezpieczeń jako finansowego instrumentu zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie; zapoznanie słuchaczy z organizacją i funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego, jego instytucjami oraz produktami.

Studia na kierunku Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem umożliwiają:

- wykształcenie specjalistów w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem;

- nabycie kompetencji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rynku usług finansowych pozwalających na wykonywanie pracy w strukturach zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, bankach oraz prowadzenie działalności agencyjnej, brokerskiej oraz doradczej na rynku ubezpieczeń;

- przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk managera;

- przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego organizowanego i przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, a także w innych przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem. Absolwent nabędzie umiejętności umożliwiające zatrudnienie we wszystkich działach i jednostkach zakładów ubezpieczeń.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zaczynających pracę w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, a także w innych przedsiębiorstwach i organizacjach na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem; osób zatrudnionych lub chcących podjąć zatrudnienie na stanowisku agenta, brokera, risk managera underwritera; prezesów oraz członków zarząd instytucji finansowych, analityków biznesowych, pracowników kancelarii odszkodowawczych; osób chcących ubiegać się o uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Pobierz program kierunku