Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych


Cena:  430 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 480 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
184 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest: wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób osób starszych przyczyniające się do zachowania lub poprawy jakości zdrowotnej życia seniorów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

- żywienia, suplementacji oraz fortyfikacji żywności osób starszych wynikających z ich potrzeb fizjologicznych, stanu zdrowia, obecności chorób towarzyszących; 

- regulacji prawnych i zasad żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego;

- stosowania fitoterapii i farmakoterapii przez osoby starsze;

- efektywnego prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej wśród seniorów;

- występowania i dietoterapii zaburzeń odżywiania u osób starszych;

- dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób występujących w okresie starzenia (chorób układu pokarmowego, ruchu i sercowo-naczyniowego; chorób endokrynologicznych i nowotworowych);

- oceny stanu odżywienia (antropometrycznej i laboratoryjnej) oraz planowania interwencji żywieniowych zapobiegającym stanom niedożywienia organizmu osób starszych;

- żywienia klinicznego osób starszych; 

- oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym i zbiorowym osób starszych z uwzględnieniem stanu fizjologicznego, chorób, farmakoterapii, suplementów diety i/lub żywności wzbogacanej.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- dietetyków, specjalistów ds. żywienia człowieka, zajmujących się żywieniem osób starszych w gabinetach dietetycznych lub poradnictwa żywieniowego;

- intendentów w domach opieki i domach pomocy społecznej, w szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach i uzdrowiskach;

- osób kontrolujących sposób żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego;

- osób świadczących usługi w zakresie żywienia seniorów (firm cateringowych);

- osób prowadzących edukację żywieniową;

- nauczycieli (szkół średnich, policealnych i wyższych) przedmiotów zawodowych z zakresu dietetyki, żywienia, technologii żywności;

- wszystkich chętnych pragnących zdobyć, poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób osób starszych.