Broker ubezpieczeniowy

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 221 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Broker ubezpieczeniowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na brokera ubezpieczeniowego organizowanego i przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia dostarczają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną pozwalającą przystąpić do egzaminu brokerskiego.

Broker ubezpieczeniowym jest osoba, która w imieniu i na rachunek klienta pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Program kształcenia stworzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz.U. 2019 poz. 879), obejmuje tematykę/zagadnienia z zakresu między innymi: prawa cywilnego, umowy ubezpieczenia, działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczeń obowiązkowych, działalności brokerskiej oraz produktów ubezpieczeniowych. 

Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia pracy w podmiotach zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń. 


Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób:

- chcących ubiegać się o uprawnienia brokera ubezpieczeniowego;

- chcących podjąć pracę w podmiotach zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń.