Doradca inwestycyjny


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
217 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Doradca inwestycyjny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest:

- przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi (funduszami inwestycyjnymi) czy analityka finansowego;

- dostarczenie wiedzy z zakresu rynków finansowych;

- poznanie praktycznych procedur inwestycyjnych i ich konsekwencji finansowych;

- rozwój umiejętności właściwego wykorzystania technik i narzędzi stosowanych w procesie zarządzania kapitałem na rynku finansowym;

- identyfikacja procesów decyzyjnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Doradca inwestycyjny umożliwia słuchaczowi nabycie odpowiednich umiejętności, kompetencji i wiedzy niezbędnej w procesie inwestycyjnym.

Program studiów obejmuje tematykę z zakresu: ekonomicznych i prawnych zagadnień funkcjonowania rynku finansowego, analizy technicznej i fundamentalnej oraz wyceny instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem i finansami przedsiębiorstw.

Studia te przygotowują do egzaminu na doradcę inwestycyjnego, organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób pracujących w instytucjach finansowych, sektorze publicznym i przedsiębiorstwach;

- osób, które planują karierę zawodową w charakterze/zawodzie maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi oraz analityka finansowego.