Prawo administracyjne i samorządowe

Cena: 310 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 206 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo administracyjne i samorządowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest: przekazanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej, niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Prawo administracyjne i samorządowe stanowią kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej.

Program studiów obejmuje między innymi treści kształcenia z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy oraz prawa europejskiego. Treści realizowane w toku kształcenia umożliwiają słuchaczom zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej.

Studia na ww. kierunku dają także szansę na: zdobycie i pogłębienie szczegółowej i specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności dotyczących prawa samorządu terytorialnego, europejskich programów strukturalnych dla tegoż samorządu, zasad tworzenia prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych. Informacje te są niezbędne każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.


Adresaci:

Studia adresowane są do: pracowników oraz kandydatów do pracy w administracji publicznej; osób pełniących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego oraz współpracujących z samorządami lokalnym; działaczy społecznych, pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy, a także radnych i kandydatów na radnych; osób zainteresowanych prawem administracyjnym i samorządowym.

Pobierz program kierunku