Trener sportów walki

Cena: 300 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 200 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Trener sportów walki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów sportów walki.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dzięki którym uczestnicy kierunku przygotowani są do profesjonalnego wykonywania zawodu trenera sportów walki. Zawód ten wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością za wyniki sportowe, ale także za zdrowie zawodnika.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę oraz umiejętności związane z teorią i praktyką w wybranych sportach walki (judo, zapasy, boks, samoobrona, MMA, Ju-Jitsu), planowaniem i programowaniem treningu oraz współczesnymi trendami jego realizacji, fizjologią wysiłku fizycznego, żywieniem i suplementacją w sporcie, odnową biologiczną, wizerunkiem oraz dbałością o relacje z klientami. 


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych trenera sportów walki. 

Kandydat na studia musi posiadać oświadczenie od lekarza rodzinnego o właściwym stanie zdrowia. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!


| Pobierz program kierunku