Neurodydaktyka


Cena:  460 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 490 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
231 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Neurodydaktyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi; wypracowanie możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie nowych metod nauczania przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Neurodydaktyka, jako kierunek kształcenia, stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, w której narasta potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych. Studia te ukazują nowe możliwości, jakie niosą ze sobą interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii i edukacji w praktyce szkolnej, organizacjach pozaszkolnych form kształcenia oraz w opiece nad dziećmi.

Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się; zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces kształcenia oraz stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów.

Spojrzenie na proces edukacji z perspektywy neurodydaktyki pozwoli słuchaczom zrozumieć mechanizmy zachodzące w mózgach uczniów, a także wskazać, jak stosowanie określonych metod nauczania wpływa na ich aktywizację.

Absolwenci studiów potrafią wdrożyć i zastosować neurodydaktykę (nauczanie przyjazne mózgowi) w praktyce bazując na ciekawości poznawczej uczniów. Łączą przy tym wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwalając uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, odwołując się do wielu modalności, ułatwiając im łączenie pojedynczych informacji w spójną całość oraz tworząc bezpieczną i przyjazną atmosferę do nauki.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy o najnowsze zdobycze neurodydaktyki, wdrażając je do procesu nauczania i wychowania; nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, trenerów oraz coachów zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym.