Psychologia sportu dzieci i młodzieży

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 188 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia sportu dzieci i młodzieży


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest: przekazanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności dotyczących sposobu rozwijania potencjału sportowego oraz życiowego młodego człowieka uwzględniając przy tym trening mentalny, trening motoryczny oraz dietę.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten jest odpowiedzią na potrzeby poszerzenia wiedzy i umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie psychologii sportu, jak i innych dziedzin pomocnych w harmonijnym rozwoju dziecka w sporcie.

Studia na ww. kierunku dają możliwość poznania narzędzi psychologicznych, które wpływają na poprawę funkcjonowania dzieci i młodzieży w sporcie oraz poza nim. Dzieci i młodzież trenowane zgodnie z ustaleniami pozytywnej psychologii sportu osiągają wyższy poziom, wykazują większą odporność, optymizm i dobre samopoczucie emocjonalne. Nie tylko potrafią poradzić sobie z porażką w sporcie, ale także potrafią zastosować te same strategie radzenia sobie w codziennym życiu. Rezultatem jest lepsza wydajność i możliwość znacznie lepszego radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami czy kontrolą emocji w obliczu niepowodzeń, zwiększona pewność siebie oraz motywacja.

Program studiów opracowany jest w oparciu o ideę sportu pozytywnego, czyli skupiającego się na pozytywnych emocjach oraz akcentującego harmonijny rozwój dzieci i młodzieży w sporcie; obejmuje zagadnienia związane między innymi z aspektami psychologicznymi i psychospołecznymi, pracą z ciałem, ze sportem i kulturą fizyczną.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę dotyczącą psychologii sportu i aktywności fizycznej oraz umiejętności psychologiczne wymagane do pracy w roli trenera, instruktora czy nauczyciela wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej; znają podstawowe metody, techniki i narzędzia, które mogą znaleźć zostawanie w wykonywanych przez nich w ramach pracy zadaniach, czynnościach i obowiązkach.


Adresaci:

Studia kierowane są do: osób związanych lub planujących związać swoją pracę zawodową ze sportem dzieci i młodzieży; psychologów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, działaczy sportowych, rodziców, absolwentów AWF, animatorów i instruktorów sportu.


| Pobierz program kierunku