MSP- finanse, podatki, rachunkowość

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 154 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: MSP- finanse, podatki, rachunkowość


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania finansami, rozliczania podatków i prowadzenia rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek ten umożliwia słuchaczom zapoznanie się oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie rachunkowości, podatków, finansów, sprawozdawczości oraz aspektów prawnych i zarządczych funkcjonowania małych i średnich firm.


Zakres studiów obejmuje problematykę finansowania i opodatkowania ww. firm, a także zagadnienia związane między innymi z prowadzeniem rachunkowości, analizą i projekcją finansową, sporządzaniem raportów finansowych, rachunkowością zarządczą, finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi oraz systemem podatkowym. 


Absolwent studiów potrafi:

- zastosować aktualną wiedzę z prawa podatkowego i bilansowego;

- podejmować zadania z obszaru finansów, podatków i rachunkowości MSP;

- definiować oraz analizować problemy i zjawiska występujące w gospodarce oraz podejmować na ich podstawie decyzje finansowe;

- opracować w formie pisemnej wnioski z przeprowadzonych analiz finansowych oraz podatkowych;

- usprawniać działania służb finansowo-księgowych;

- współpracować z audytorem/biegłym rewidentem, a także z pracownikami urzędów skarbowych.


Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie kształcenia będą przydatne osobom zatrudnionym między innymi w działach finansowych, księgowych lub podatkowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób prowadzących bądź zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą; pracowników biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, księgowych zatrudnionych w małych i średnich firmach, menedżerów finansowych; osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków, jak i rachunkowości podmiotów sektora MSP.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.