Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki dla nauczycieli


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
159 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki dla nauczycieli


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące żywienia człowieka z elementami gastronomii i dietetyki; przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia człowieka i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw żywienia człowieka, towaroznawstwa i przechowalnictwa, dietetyki, technologii gastronomicznej z elementami żywienia zbiorowego (w tym cateringu), projektowaniu i wyposażeniu zakładów gastronomicznych, obsługi konsumenta, higieny i ochrony zdrowia, marketingu żywności i usług gastronomicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych; obejmuje 90 godz. praktyk zawodowych. 

Studia na ww. kierunku mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają nauczycielom nabycie uprawnień do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu dietetyki, żywienia człowieka i nowoczesnej gastronomii – metod produkcji, wyposażania technicznego i projektowania oraz nowoczesnych metod technologii żywności.

Ukończenie kierunku daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli zamierzających zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie żywienia człowieka, gastronomii i dietetyki; absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl